Ingen grundig kartlegging av kvikkleire: - Vi havnet utenfor denne kartleggingen

Enhetsleder Magne Jøran Belsvik sier det ikke er gjort grundige kvikkleireundersøkelser i Heim.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Magne Jøran Belsvik, enhetsleder ved Tekniske tjenester i Heim kommune, sier det er en potensiell risiko for kvikkleire i alle områder lavere enn 130 meter.