Kjørte med høypromille - slipper å sone

Nyheter

En mann i 30-åra bosatt i Orkland kommune er dømt til 36 timer samfunnsstraff, med ei gjennomføringstid på 120 dager, for promillekjøring.

Kjøringa fant sted i hjemkommunen i juli i år, og blodprøveresultatet viste en påvirkningsgrad på 1,52 promille vel to timer etter at han ble stoppet.I retten har den tidligere ustraffa mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette er en formildende omstendighet i straffutmålingen.

1,52 er en svært høy promille, og det skal normalt reageres med ubetinget fengsel. Retten har imidlertid konkludert med å idømme samfunnsstraff da det foreligger helt spesielle omstendigheter i saken.Mannen er i tillegg til samfunnsstraff dømt til å betale ei bot på 30 000 kroner, og han er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en perioden på to år. Mannen vedtok dommen på stedet.