Har venta årevis på fiber og bruker tusenvis av kroner på mobildata: – Føler oss som uskyldige gisler

Flere grunneiere i Eggkleiva nekter NTE å grave fibertrase på privat eiendom. Det får konsekvenser for sambygdinger.

Eiendommen til Roy Michelsen viser at arbeidet med å legge fiberbredbånd, er igang, men ikke avsluttet.  Foto: Erik Eikebrokk/privat

Vi har god dialog med grunneierne, og vi har tro på å få gjennomført dette i sommer

Thomas Løvseth, prosjektleder i NTE
Nyheter

I romjula skrev ST om en familie i Ingdalen som opplever store utfordringer med bredbåndstilknytninga, blant annet fordi Telenor fjernet kobbernettet i september. I Eggkleiva, i Skaun kommune, forteller en familiefar om lignende problemer.