Må ut med 15 000 etter ATV-rettssak

Nyheter

En mann i 50-åra, bosatt utenfor STs nedslagsfelt, er idømt ei bot på 12 000 kroner for brudd på motorferdselloven. I tillegg er han dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.