Nå skal klagesaken behandles - kan havne hos Statsforvalteren

Onsdag skal forvaltningsutvalget behandle naboenes klage på planene for ST-kvartalet.

Slik ble ST-kvartalet seende ut etter flere runder i politiske fora.   Foto: Norconsult

Nyheter

Midt i desember i fjor skrev ST om at det var kommet tre klager på planene for nytt bygg i ST-kvartalet, det det ble krevd at reguleringsplanen blir opphevet.