Blånektet på ruskjøring - ble ikke trodd

Mannen ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

En mann i 30-åra bosatt i Skaun kommune, må sone 21 dager i fengsel for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Han er også idømt ei bot på 40 000 kroner, han er fratatt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år, og han er dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.