Dette tjener kommunetoppene

Lønna varierer med 400 000 kroner.
Nyheter

Det er stor variasjon i lønna til kommunetoppene i STs nedslagsfelt. Lønna spenner fra vel 933 000 kroner til 1 317 000 kroner.