Kan få 40 millioner i ekstrakostnader

Også det offentlige blir skadelidende dersom Orkland ikke får beholde ulike soner for arbeidsgiveravgift etter 2023.

Lium møbelverksted i Meldal er blant bedriftene som vil få en sterk økning i arbeidsgiveravgifta etter 2023 dersom dagens ordning ikke blir videreført.   Foto: Audhild Øye

Nyheter

Høsten 2019 ble Distriktsnæringsutvalget oppnevnt for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.