Stoler på at formannskapet gjør om vedtaket

Bjarne Sæther på talerstolen sier det ikke er noen garanti for et annet utfall når formannskapet skal behandle klagesaken. Bildet er tatt i et tidligere møte i kommunestyret.  Foto: John M. Myrhaug

Folk lurer på hva vi holder på med. Dette er en sak som har gitt Heim kommune et veldig dårlig omdømme.

Bjarne Sæther, Frp
Nyheter

Kommunestyret i Heim avviste torsdag å realitetsbehandle en interpellasjon fra Bjarne Sæther (Frp) for å få omgjort det negative vedtaket i formannskapet om etablering av brakkerigg, kontorrigg og kantine på Valsøya. Søker var Dalana Byggsøk AS på vegne av Bertelsen & Garpestad AS, som har hovedentreprisen på å bygge parsellen Renndalen-Leirvika på E39.