Jobber med å redde truet fiskebestand

Odd Lykkja har mange jern i ilden. Ikke bare har han to jobber, han har også overtatt hjemgården.

Odd Lykkja  Foto: privat

Nyheter

Navn: Odd Lykkja