Historien om barnehagen på Ven

John Lernes er tidligere ordfører i Snillfjord.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Refererer til Bjarne Sæthers innlegg i Søra 9. februar 2021, og ser igjen at barnehage på Ven blir nevnt, slik den er blitt gjenstand for i mange sammenhenger i Heim Kommune siste året. Jeg tillater meg å skrive litt rund historikken til dette prosjektet i dette leserbrevet.

De som jeg har hatt gleden av å samarbeide med i politikken i Snillfjord har nok hørt meg sitert et gammelt kinesisk ordtak « Du skal kjenne fortiden, for å forstå nåtiden å ha noe å bidra med for framtiden».

Etter valget i 2019 ble jeg svært glad for å se at så mange fra Gamle Snillfjord kom inn i kommunestyrene i ny-kommunene. Det ble hele 10 faste representanter rundt om. Jag har etter beste evne forsøkt å følge litt med i aktuelle saker rundt om i ny-kommunene, både av generell interesse, men også for å være oppdatert på det som skjer. Jeg er også så heldig at jeg blir kontaktet av politikere fra Gamle Snillfjord, som vil drøfte problemstillinger, men kanskje mest for den historikken jeg har opparbeidet meg gjennom mine 20 år i Snillfjordspolitikken.

Jeg har ved flere anledninger det siste året vært diskusjon rundt barnehageutbygginga på Ven. Jeg har ikke tenkt å sitte som en syvende far i huset, men vil her komme med bakgrunnen for den og de faktiske forhold rundt den. Det synes jeg har kommet veldig dårlig fram.

I 2014-2015 startet den såkalte nabopraten mellom kommuner for å se på om det var grunnlag og vilje for å starte et arbeid med formål kommunesammenslåing. Mange forskjellige grupperinger var samlet i startfasen av dette arbeidet. Noen falt av tidlig mens andre ble igjen for å gå i nærmere samtaler.

I 2015-2016 ble arbeidet mer konkretisert og arbeidet med å utarbeide intensjonsavtaler startet. For Heim sitt vedkommende var det ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, tillitsvalgt og rådmann fra de tre kommunene Hemne, Hitra og Snillfjord som stod for dette arbeidet. Dette var før Fellesnemndene startet sitt arbeid, for de kom først i arbeid etter at kommunestyrene hadde gjort sammenslåingsvedtak.

Formålet med intensjonsavtalene var at kommunestyret skulle ha et beslutningsgrunnlag når de skulle ta denne store avgjørelsen for sin kommunes fremtid om sammenslåing eller ikke. I arbeidet med avtalene ble det fort klart at Kyrksæterøra ville bli kommunesenteret i ny-kommunen, mens det skulle være avdeling på Liabø. Å få administrasjonssenteret i en ny kommune er en stor styrke for det geografiske området som får det. Det så nok også forhandlingsdelegasjonen fra Hemne for fra denne grupperingen kom forslaget om at sitat «Når Hemne får Kyrksæterøra som fremtidig kommunesenter må Halsa og Snillfjord få noe i kompensasjon for dette» Det var da Halsa ønsket seg badeanlegg og Snillfjord ville renovere barnehage. Forslaget kom altså fra HEMNE!!!! Dette ble så lagt inn i intensjonsavtalene altså AVTALEGRUNNLAGET kommunestyrene i de tre kommunene skulle gjøre vedtak på om de gikk for sammenslåing eller ikke. Det er mulig at en del politikere i Heim ikke kjenner til bakgrunnen for barnehagen. Jeg velger å tro det. Om ikke er det for meg totalt smakløs politikk som drives fra enkelte på Heim kommunes talerstol.

Jeg har også registrert at det har vært reist tvil fra enkelte om tilstanden på den og hva politikerne i Snillfjord viste om dette. Jo da den kan jeg forklare:

Etter vedtak om sammenslåing fatte Snillfjord vedtak om at skoleelever kunne starte i nykommunenes skoler etter endt trinn. Dette for å få til smidige overganger når kommunen skulle deles. For Ven sitt vedkommende som har 1. til 7. trinn kunne de som gikk ut 7. trinn starte på Sodin med en gang i stedet for å gå på ungdomskolen på Krokstadøra fram ti 31.12.2019. I 2018 inngikk også en vertskommuneavtale med Hemne Kommune om drift av Ven Oppvekstsenter fram til sammenslåingsdato. Det var også Hemne Kommune som skulle stå for prosjekteringa av barnehagen, Problemet var bare at denne prosjekteringsjobben bare bli utsatt, så det kom aldri noe tilbakemelding til Snillfjord på dette arbeidet, til tross for purringer. Så hvordan skulle Snillfjords politikkere vite hvor omfattende skadene var?

Da har jeg skrevet historikken rundt dette, og tenker jeg stopper der. Kunne skrevet mye men essensen skulle være der.

Rottemsaunet 10. februar 2021

John Lernes

Gammelordfører i Snillfjord