Har fått inn over 33 000 kroner: - Et veldig viktig bidrag

Meldal bygdeungdomslag har bidratt med penger til både Å-stuggu og Storås samfunnshus, som begge har slitt med inntektene under koronapandemien.

Å grendalag har opprettet en spleiskampanje for å få inn sårt tiltrengte økonomiske midler til Å-stuggu. 

Nyheter

Koronaåret har betydd store inntektstap for Å-stuggu. I den forbindelse har Å grendalag opprettet en såkalt spleiskampanje for å kunne dekke faste utgifter.