Åtte ukjente søkere til toppstillinga. Dette er «hemmelighetene» deres

Samtlige søkere til kommunedirektørstillinga, som fikk sin søknad unntatt offentlighet, begrunnet ønsket med at deres nåværende arbeidsplass er inne i en omstillingsprosess.

Petter Lindseth var én av åtte hemmelige søkere til stillinga som kommunedirektør i Skaun.  Foto: Erik Eikebrokk

 Skaun kommune må sørge for at klagen sendes til Statsforvalteren. Den kan ikke bli liggende i kommunen

Kjetil Ollestad, leder for juridisk seksjon hos Statsforvalteren
Nyheter

At Skaun kommune innvilget ønsker fra åtte søkere om å bli unntatt den offentlige søkerlista, fikk ekspert på presseetikk og møteoffentlighet, Gunnar Bodahl-Johansen, til å reagere. Overfor ST uttalte han at det å be om å bli unntatt offentlighet i forbindelse med stillinga som kommunens øverste leder, var prov på at søkeren ikke forstod viktigheten av åpenhet i forvaltninga, og derfor gjorde søkeren uskikka.