Dobler lengden på Orklaparken: - Gir en trygg gang- og sykkelvei

Orklaparken er en sammenhengende tursti fra sjøen til Forve bru. Nå skal den forlenges helt sør til Vormstad.

Orklaparken er et populært turområde, som nå kan bli nesten dobbelt så langt.   Foto: Ingrid S. Hultgreen

Nyheter

Turstien mellom Orkanger og Fannrem er i dag på i underkant av ei mil. Den starter ved Gammelosen og følger elva helt til Forve bru på Fannrem. Nå er det sendt ut brev til grunneiere videre sørover langs elva, med tanke på å få utvidet Orklaparken med ytterligere 8,4 kilometer, slik at den henger sammen helt til Vormstad. Den populære turstien vil da bli nesten dobbelt så lang som i dag.