Viderefører ikke fritaket fra 2020

Gjennomføres som normalt – skal sikre dyrevelferden

De slapp skyteprøven i fjor, men nå må storviltjegerne til pers.

Skal du jakte elg til høsten? Da må avlegge skyteprøve.  Foto: Arkiv/John Øystein Berg

Nyheter

I fjor ble den årlige, obligatoriske skyteprøven for storviltjegere utsatt. På grunn av koronasituasjonen slapp altså jegere som blant annet ville jakte på hjort, elg og rådyr å avlegge skyteprøve, og prøven som ble tatt til jaktåret 2019/2020 ble gjeldende også for jaktåret 2020/2021.