Søker støtte til fem tiltak for barn og unge

Den statlige søknadsordninga skal bidra til å forhindre og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Bueskytterne i Geitastrand idrettslag delte kunnskap med deltakerne i SommerOrkdal. 

Nyheter

Orkland kommune skal søke staten om midler som skal komme barn og unge i kommunen til del. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter ordninga det søkes på.