- Det var et så dramatisk kutt at vi følte oss tvunget til å gjøre noe

Hovedutvalgsleder Stig Kalstad forklarer hvorfor oppvekstutvalget hastebevilget 300 000 kroner til Meldal barne- og ungdomsskole.

Meldal kommune hadde en høyere lærertetthet enn de andre orklandkommunene. Nå bli denne redusert, som følge av at man skal legge seg på samme nivå for alle skolene i kommunen.  Foto: On arkitekter og ingeniører

Meldal barne- og ungdomsskole har fått en reduksjon i bemanninga som vi mener er uforsvarlig.

Bjarne Aspaas, leder i Utdanningsforbundet i Orkland
Nyheter

Tidligere denne måneden skrev ST om det som skjedde i siste møte i oppvekstutvalget i Orkland. Utvalget bevilget 300 000 kroner til Meldal barne- og ungdomsskole.