Vil ha hendene på rattet når 200 millioner skal fordeles

Det er allerede meldt inn to interpellasjoner til kommunestyret om fordelinga av penger i orklandskolen.

Jan Grønningen (H) er leder for den største opposisjonsgruppa i kommunestyret.  Foto: privat

Nyheter

Den ene interpellasjonen kommer fra Orkland Høyre og Orkland Venstre. Hovedsaken for dem er at fordelingsmodellen som ligger til grunn for hvor mye den enkelte skolen i Orkland får, må komme til politisk behandling. Fram til nå har denne modellen kun vært på administrasjonens bord.