Fra nei til ja om bølgedemper

Bernt Olaf Aune (Ap) - en av flere som gikk fra nei til ja i saken.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

17. november i fjor avslo formannskapet i Heim en søknad fra Sigmund Lillevik om dispensasjon fra FFNF-området (ferdsel, fiske, natur og friluftsliv) i kommuneplanens arealdel for utlagt bølgedemper i Lillevika, som ligger i området Hellandsjøen.