Bygger gårdsslakteri for å selge gåsekjøtt til restauranter

Ved Hammerfjell gård er Heidi og Rune Kvernmo i ferd med å bygge et av verdens nordligste småskala gåseslakterier.

Rune, Heidi og Elling Kvernmo, med nabo Lars Ole Bjørnbet til venstre.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

- Vi drev med melke- og kjøttproduksjon, frem til vi la ned drifta i 2012. Da hadde vi ikke mer energi til overs til å fortsette, sier Heidi Kvernmo til ST.