Kirkegårdsansatte har møtt på halvråtne lik: – Kapasiteten begynner å bli kritisk

I over tjue år har Skaun kommune jobbet med å øke antall gravplasser. Samtidig som antall innbyggere har vokst hurtig, har antall ledige kistegraver gått ned.

Med økt gravferdsfrekvens vil ikke kommunen kunne tilby kisteplasser i Buvika fra 2022/23.  Foto: Marte Mona

Vi har ved flere tilfeller påtruffet graver som ikke er ferdig omdannet. Dette kan være en stor påkjenning for våre kirkegårdsarbeidere

Torgeir Sørhaug, kirkeverge
Nyheter

Allerede i 1996 startet daværende kirkeverge en prosess for å utvide kirkegården i Buvika, men prosjektet har aldri blitt gjennomført til tross for at det har startet opp flere ganger. Siden den gang har Skaun kommune utmerket seg som en av de fremste vekstkommunene i Trøndelag, og det merkes også på kirkegårdene som fylles opp.