Årelang venting går mot slutten: – Starter bygginga av elleve eneboliger

Så fort byggetillatelsen foreligger, starter Graver eiendom bygginga av 38 boenheter i Buvika.

Statsforvalteren har krevd at det skal bygges 38 boenheter på drøyt ti mål -minst.  Foto: Graver eiendom

Etter hendelsen på Gjerdrum utførte vi en ny kontroll sammen med Sweco, denne for å forsikre oss om at alt fremdeles er innenfor dagens regelverk

Arild Vikan, prosjektleder Graver eiendom
Nyheter

Skysgrova 2 er planlagt bygd på et 10,4 mål stort areal, og legger opp til 38 boenheter. I løpet av høringsperioden kom det til sammen inn fjorten uttalelser til planen, hvorav ti var fra beboere i nabofeltet Skysgrova 1.