Får penger som «forsvant» ved kommunesammenslåinga

Sentrumsforeninga får 130 000 kroner for å utvikle torget på Orkanger.

I 2018 satte kommunestyret i Orkdal av 150 000 kroner til utvikling av torget på Orkanger, men pengene «forsvant» i forbindelse med kommunesammenslåinga.  Foto: Catharina Morken

Vi forventet ikke å få til svar at pengene var borte.

Marith Størseth, Orkanger sentrumsforening
Nyheter

Sentrumsforeninga på Orkanger har søkt Orkland kommune om penger for å videreutvikle torget på Orkanger. Det planlegges blant annet utvidelse av scenen, samt investering i et lydanlegg.