Har 1 682 089 kroner til fordeling

Næringssjefen ber om at bedrifter som har lidd tap som følge av pandemien, søker om støtte.

Fristen for å søke om støtte er satt til 2. mai.   Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stilt nye midler til rådighet for bedrifter som lider tap som følge av pandemien.