Selger frikjent for å ha gitt mangelfulle opplysninger ved hyttesalg

Over 100 flaggermus ble telt i hytta på et tidspunkt.  Foto: Illustrasjon/John Øystein Berg

Kjøper burde forstå at det er risiko både for større omfang og også andre skjulte mangler enn det som var angitt i boligsalgsrapporten.

Fra dommen
Nyheter

En mann bosatt i Orkland kommune, er frifunnet i retten etter søksmål om prisavslag etter et hyttesalg i Rindal i 2016. Kjøper, et par bosatt et annet sted i Trøndelag, har krevd avslag i prisen på 325 000 kroner fordi selger ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger om mangler ved hytta.