To årsaker til mindre utfart

  Foto: Arkiv/illustrasjon

Nyheter

Selv om veimeldingstjenesten hos Statens vegvesen har hatt en nærmest uvanlig rolig påske med tanke på meldinger om vei- og føreforhold, finner de likevel grunn til å be folk om å vise sunn fornuft på den store hjemfartsdagen etter påske.