Svorka går for en mer forutsigbar utbyttepolitikk

Toppsjefen orienterte formannskapet i en av eierkommunene.

Svorka AS har sitt hovedkontor her i Surnadal kommune.  Foto: Svorka AS

Områdene sør for Trondheim skal bli en del av vårt kjerneområde.

Halvard Fjeldvær
Nyheter

Svorka AS ønsker en mer forutsigbar utbyttepolitikk. Styret i selskapet skal nå behandle et forslag om et minimumsutbytte på 30 prosent og et maksutbytte på 50 prosent, avhengig av selskapets resultat.