Kreftforening avvikles

Marit Mjøen og resten av Orkdal og omegn kreftforening har vedtatt å legge ned kreftforeninga.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

15. april i år hadde Orkdal og omegn kreftforening sitt årsmøte. Kjellrun Gravdal, Anne Hoff Meland, Wenche Dahl Rian, Liv Ågot Hågensen, Marie Louise Eilertsen, Marit Mjøen, og Tove Ljøkjel var til stede.

Kjellrun Gravdal ble valgt som møteleder, Tove Ljøkjel som referent, og Marit Mjøen og Marie Louise Eilertsen ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

Årsmeldinga ble lagt frem av Tove Ljøkjel, den ble godkjent. Wenche Dahl Rian la frem regnskapet, det ble revidert og funnet i orden av revisor Marit Mjøen. Årsmøtet godkjente regnskapet også.

Deretter kom det et forslag fra styret om å legge ned Orkdal og omegn kreftforening. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. De vedtok videre at foreningens penger (ca. 70 000 kr) skulle overføres til gavekontoen til St. Olavs hospital, kreftpoliklinikk Orkdal.

Foreningen vil bli meldt nedlagt til Enhetsregistret og Frivillighetsregistret og det vil bli bedt om sletting i registrene.