24 boliger og ei kirke befinner seg i rasutsatte områder: – Det er ikke sikkert det er så ille som vi tror

Sammen med NVE skal Skaun kommune undersøke skredfare på tre steder som vekker bekymring.

Meistad er det eneste området i Skaun kommune som er definert i rød kvikkleiresone, med høy risiko for skred. Dette gjelder de tre gårdene til venstre i bildet.  Foto: Google maps/privat

Det er spesielt området ved Buvika kirke som krever rask respons

Kai Øverland, avdelingsleder plan og bygg
Nyheter

Etter det voldsomme jordraset i Gjerdrum 30. desember i fjor, skrev ST flere artikler om utsatte områder i avisas nedslagsfelt, både i Skaun og Orkland. Selv om den generelle meldinga fra lokale myndigheter da var at innbyggere ikke har noe å frykte, blant annet fordi det er gjennomført omfattende geotekniske undersøkelser, mottok Skaun kommune flere bekymringsmeldinger.