Sytten har søkt om flere millioner koronakroner, men bare ni har fått «ja: – Nye søkere blir prioritert

Lokale næringsaktører kan fortsatt søke om midler fra regjeringas krisefond. Hvem som får, bestemmes av kommunene.

Skaun kommune har i skrivende stund tildelt koronakroner til ni lokale aktører - åtte har fått avslag.  Foto: Arkiv/Erik Eikebrokk

Ubrukte midler pmå tilbakebetales til departementet

Kommunedirektøren i Skaun
Nyheter

I forbindelse med de økonomiske følgene av koronapandemien, har Skaun kommune, som andre norske kommuner, opprettet kommunale næringsfond som lokale næringslivsaktører kan søke om midler fra. Pengene kommer fra statlige og regionale tilskudd. I 2021 har kommunen fått ytterligere én million å dele ut, i tillegg til brukte midler.