Åtte sykehjemssenger står tomme. Nå skal de fylles igjen

Når fjorårets overskudd skal fordeles, vil fem millioner settes av til å gjenopprette åtte sykehjemsplasser ved Orkdal helsetun.

Nå skal de tomme sengene fylles opp igjen. Men det skjer først etter at det formelle vedtaket blir fattet i juni.   Foto: P

Nyheter

ST har i flere artikler omtalt mangelen på sykehjemsplasser i Orkland kommune. Knappheten på plasser har blant annet ført til at pasienter er blitt liggende på sykehus etter at de har vært ferdigbehandlet.