To kommuner skiller seg ut, mens Orkland kommer dårligst ut: - Vi har full oversikt når vi gjør det på denne måten

Skaun og Rindal skiller seg ut med et vaksineoppmøte tett opp under 100 prosent. Orkland har i overkant av 80 prosent.

I Rindal kommune har så langt bare under 1 prosent av innbyggerne takket nei til vaksine.   Foto: Rindal kommune

Nyheter

STs fem kommuner Skaun, Rindal, Heim, Orkland og Rennebu bruker forskjellige metoder på å kalle folk inn til vaksinering. Mens Orkland får folk til å registrere seg for vaksinering digitalt, har både Skaun, Rindal, Heim og Rennebu valgt å sende SMS eller ringe til personer som har fått time så langt. Tallene for vaksineoppmøte så langt, kan tyde på at SMS eller en telefon er mest effektivt om målet er å få flest mulig til å vaksinere seg.