Innser at det er uaktuelt med tunnel på E39

- En tunnel vil sprenge den tildelte kostnadsrammen, sier Odd Helge Innerdal.  Foto: John M. Myrhaug

Vi bygger tunnel kun hvis det er den sikreste og eneste løsningen, og der andre løsninger utgjør en for stor trafikksikkerhetsrisiko.

Odd Helge Innerdal, prosjektleder for E39
Nyheter

Odd Helge Innerdal, prosjektleder for bygginga av ny E39 mellom Stormyra og Betna, sier det ikke vil være aktuelt å bygge tunnel mellom Staurset og Barhals for om mulig å redde flere fritidseiendommer fra innløsning.