Blir blant de dyreste i landet

Ca. 20 kommuner havner bak Heim på vannavgift når investeringene er gjort i ny vannkilde.

Ny drikkevannskilde blir dyrt for Heim, og det blir dyrt for innbyggerne. Rovatnet er foreslått som ny kilde.  Foto: John M. Myrhaug

Jeg vil presisere at alt dette er grove anslag for økninger.

Magne Jøran Belsvik
Nyheter

I forbindelse med bygging av ny drikkevannskilde i Heim, forespeiles en total avgiftsøkning på nærmere 5500 kroner i året på vann og avløp. Sluttregninga vil gjøre Heim til en av landets dyreste kommuner på vannavgift.