Få leverer bedre resultater enn Nina og Rune - men det vises ikke på inntektene

Gårdbrukerne Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien er listet opp blant gårdbrukerne med best melkeproduksjon for femte år på rad.

Nina Vangen Ranøien, her sammen med ektemann Rune Ranøien, mener at trivsel blant storfebesetningen er en av hovedårsakene til den gode melkeproduksjonen.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Fagbladet Buskap publiserer årlig en liste over landets beste melkeprodusenter. På lista for 2020 finner vi blant annet Vangen Gård i Hoston.