- Jeg blir veldig entusiastisk når jeg snakker om dette

- Jeg har jobbet i barnehage i mange år, men det har skjedd noe med synet mitt når det gjelder de minste barna etter at jeg begynte å jobbe med dette, sier Anita Ustad.

- Dette har vært veldig nyttig, sier Anita Ustad, en av Orkland kommunes ressurser når det gjelder satsinga på kvalitetshevinga for de minste barna i barnehagene.  Foto: Privat

Det er et stort problem at så mange dropper ut av skolen. Her starter vi arbeidet i ettårsalderen; vi legger et godt grunnlag for å gjøre barna trygge.

Anita Ustad, sertifisert observatør
Nyheter

Gamle Orkdal kommune var én av tre trønderske kommuner som deltok i et forskningsprosjekt der målet er å styrke kvaliteten i barnehagen. Prosjektet heter Trygg før 3, og er rettet mot de minste barna og deres samspill med de voksne i barnehagen.