1. mai i koronatid

Det ble en litt annerledes 1. mai i Buvika i 2021, men likevel minneverdig.

Krans på grava til Marius Folstad. F.v. Pål Sture Nilsen, Eivind Stende, Ann Jeanette Westrum, Robert Valslag, Siri Grøttjord og Georg Heggelund.  Foto: Privat

Nyheter

Norsk Arbeidsmandsforbund, avd. 8 i Midt-Norge, ønsket å markere 1. mai 2021 ved å legge ned krans på grava til Marius Folstad. Marius Folstad ble skutt av en streikebryter 20. september 1913. Marius Folstad var tilsatt ved Piene Mølle i Buvika og var blant annet sekretær i Møllearbeidernes Forening i Buvik, som var en avdeling i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Krans på grava til Marius Folstad 1. mai 2021.   Foto: Privat

Foreninga ble stifta 5. mai i 1912. I 1912 var ukelønna 18 kroner og 60 timers arbeidsuke og skiftarbeiderne gikk 12 timers skift. Møllearbeidernes Forenings krav var m.a. lønnsøkning på kr 4.50 i uka, 57 timers arbeidsuke og krav om 8 dagers ferie og dessuten at overtidsgodtgjørelsen måtte økes. Piene var villig til å godta en viss økning i lønna, men ikke de andre kravene og la fram et forslag til overenskomst. Møllearbeidernes Forening avviste dette og 11. mars ble det streik.

Men arbeidet i Piene Mølle stoppa ikke opp, da Piene satte nye, uorganiserte arbeidere inn i stedet for dem som var i streik.

Det finnes mye litteratur om dette. Et flott initiativ fra Norsk Arbeidsmandsforbund, avd. 8 i Midt-Norge.

Flaggheising på Tangen i Buvika 1. mai 2021 i koronatid. F.v. Arne Valseth, Ketil Solberg, Marie Stokkan, Eivind Stende og Georg Heggelund.   Foto: Privat

Skaun Arbeiderparti hadde – som tidligere år – markering på Tangen i Buvika med flaggheising. På grunn av korona var det ikke annonsert noe og derfor var oppmøtet litt annerledes enn det pleier å være. En av dem som har møtt opp hvert år, Arne Valseth, møtte i år også. Han hadde ringt og spurt om det skulle være flaggheising på Tangen også i koronatiden, og fikk ja til det. Arne er over 80 år og har vært medlem i Arbeiderpartiet i mer enn 54 år. Det var leder i Skaun Arbeiderparti, Ketil Solberg, og leder i Skaun AUF, Marie Stokkan, som sto for flaggheisinga.

Flaggheising på Tangen i Buvika 1. mai 2021. F.v. Ketil Solberg, leder i Skaun Ap, Marie Stokkan, leder i Skaun AUF og Georg Heggelund.   Foto: Privat

Det har også de siste årene vært tradisjon med solidaritetsgudstjeneste i Buvik kirke. Også i år med prost i Orkdal prosti, Dagfinn Thomassen. Han ledet solidaritetsgudstjenesten på en forståelig måte. I sin preken innledet han med Bjørnstjerne Bjørnsons ord: «Elsk din næste du kristen-sjæl». Han snakket om solidaritetsbegrepet og internasjonalt var han innom solidaritet og Lech Walesa som fikk Nobels fredspris i 1983 og senere ble president i Polen fra 1990 til 1995.

Frå Buvik kirke 1. mai 2021. F.v. Maria Søsveen Snekvik, klokker; Dagfinn Thomassen, prost; Marie Stokkan, leder i Skaun AUF.   Foto: Privat

Etter gudstjenesten fikk leder av Skaun AUF, Marie Stokkan, holde en appell. Hun gratulerte alle med dagen og henvendte seg spesielt til de som kjører busser, ambulanser og lastebiler. Til de som sveiser, som mekker og som bygger. Til de som vasker, rydder og pleier. Til alle arbeidere som jobber i kommune eller stat, butikk eller fabrikk. Til alle disse sa Marie Stokkan TAKK. Denne verdensomspennende pandemien viser oss forskjellene og urettferdigheten som finnes.

Mange er blitt arbeidsledige, det gjelder også skoleungdom som har hatt deltidsjobber. Unge og nykommere i arbeidslivet blir ofte nedprioritert. Marie er blitt veldig glad i «Arbeid til alle er jobb nummer én.» Det er det viktige. Det er arbeiderne som bygger samfunnet, arbeiderne er hjertet, hjernen og selve sjela til vårt vakre Norge. Marie avsluttet med «Kjære alle. Vi løfter fanen i dag for alle arbeidsfolk som bygger dette landet. Ha en god 1. mai og godt valg til høsten».