Næringslivet søkte om 2,4 millioner

Men det var bare 800 000 til fordeling.

Dessverre hadde vi bare i underkant av 800 000 å fordele, men jeg håper disse midlene kommer godt med.

Marit Liabø Sandvik (Ap), varaordfører
Nyheter

Heim kommune har mottatt nærmere 800 000 kroner fra kommunal- og moderniseringsdepartementet som tilskudd for kommunal kompensasjonsordning. Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som har vært og er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.