- Dette er knallhard sentralisering

- På musikklinja avhenger sluttproduktet av at man gjør hverandre gode -  og at man får fram det beste i hverandre. 

- Mange tidligere elever har «kommet langt» i yrkeslivet, nettopp fordi de tre årene på Follo gjorde mye med dem på det menneskelige planet, sier Geir Lorentsen, musikklinjas far.   Foto: Catharina Morken

Det er så viktig i ei tid der tv-underholdninga går ut på å drite ut hverandre, og til slutt stemme ut en taper.

Geir Lorentsen, musikklinjas far
Nyheter

Er det ett menneske folk i dalføret forbinder med musikklinja på Follo, er det Geir Lorentsen. Det var han som dro i gang linja i 1994, og han var en svært avholdt lærer helt fram til han pensjonerte seg i 2012.