Foreslår lokal stipendordning for å øke rekrutteringa

Høyre og Venstre har forslag til hvordan rekrutteringa til musikklinja på Follo kan økes.

Orkdal vidaregåande skole har berga musikklinja kommende år, og nå vil Høyre og Venstre ha en innsats for økt rekruttering.  Foto: Ola Marius Rise

En videreføring av linjetilbudet for skoleåret 2021/22, kan likevel ikke bli en hvilepute for Orkland kommune.

Jan Grønningen
Nyheter

Partiene kommer med en interpellasjon til kommunestyremøtet i Orkland 19. mai, med fokus på tiltak for økt kulturaktivitet og bedre rekruttering til musikklinja ved Orkdal vidaregåande skole.