Ber om ny lovlighetskontroll

Halsalista, med Einar Vaagland i spissen, har begjært lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak fra 4. mars.  Foto: John M. Myrhaug

Vi har fortsatt ikke en bærekraftig økonomi.

Einar Vaagland, Halsalista
Nyheter

Halsalista har begjært lovlighetskontroll av en budsjettreguleringssak i Heim 4. mars. Det var i dette møtet politikerne fant inndekning for 20 millioner kroner som i desember var pålagt rådmannen. Men det er ikke Halsalista, med Einar Vaagland i spissen, enig i.