De har en favoritt - men mange «vet ikke»-stemmer i STs rundspørring blant politikerne

Enhetslederen er imidlertid veldig bekymret for tidslinja i saken.

Enhetsleder Magne Jøran Belsvik var virkelig «opp i muntlig» under møtet.  Foto: John M. Myrhaug

Situasjonen med vannforsyning har vært kritisk siden 2017. Det året var vi i en situasjon der 1600 husstander risikerte å bli uten reint vann til jul.

Magne Jøran Belsvik, enhetsleder
Nyheter

Kommunestyret i Heim brukte ca. seks timer på orientering om spørsmål rundt valg av vannkilde torsdag. Både rådmannen, representert ved enhetsleder Magne Jøran Belsvik, Mattilsynet, Rambøll (har laget rapporten med sin anbefaling) og advokatfirmaet Bjerkan Stav representert ved Karl Bjørnar Olsen, orienterte og svarte på spørsmål.