Budsjettvedtak opphevet - slipper å fatte nytt vedtak

Heim har fått underkjent 2021-budsjettet av Statsforvalteren, men slipper å vedta et nytt takket være vedtaket i mars.  Foto: John M. Myrhaug

Aller helst hadde vi sett at vi var alle disse rundene foruten.

Anita Ørsal Oterholm
Nyheter

Statsforvalteren i Trøndelag har etter en lovlighetskontroll konkludert med at kommunestyrets vedtak fra 17. desember i fjor for inneværende års budsjett, oppheves. Den «gode nyheten» er at kommunen ikke trenger å vedta nytt budsjett, takket være vedtaket fra 4. mars som fikk budsjettet i balanse.