Disse kan få fritak for eiendomsskatt

Sodvinhallen foreslås fritatt for eiendomsskatt.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Torsdag skal kommunestyret i Heim ta stilling til hvilke eiendommer som får fritak for eiendomsskatt. Rådmannen lister opp de såkalte paragraf 7a-objektene, som har tre hovedpunkter, og her står kommunestyret fritt til å avgjøre om fritak skal eller kan gis: