Barn og unge i Heim skal slippe å kjede seg

I sommer skjer det mye.

Barn og unge i Heim trenger ikke kjede seg i sommer, aktivitetene står i kø. Fra venstre: Kristian Hyttnes Sødal, Reidar Klungervik, Nils Forren, Marte Bugten og Tove Karin Halse Lervik.  Foto: John M. Myrhaug

Vi har også avtalt med transportør om skyss, slik at avstand heller ikke skal være et hinder.

Tove Karin Halse Lervik
Nyheter

Ingenting å finne på?