Presten har sagt opp

Fredrik Daneilsen (til høyre), her sammen med kirkeverge Egil Hammervik, forlater Heim.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Fredrik Danielsen sagt sagt opp sin stilling som sokneprest i Heim. Han oppgir at det er familiære årsaker til at han nå forlater Heim og jobben etter snart to år.