Vil høre medlemmenes stemme i stor og viktig sak

Rovatnet er nå et av to gjenstående alternativer for valg av vannkilde.  Foto: John M. Myrhaug

Jeg tror ikke vi vil få endelig vedtak før i august eller september.

Marit Liabø Sandvik
Nyheter

Heim Arbeiderparti samlet denne uka et tjuetalls medlemmer i Wesselgården. Tema var valg av framtidig drikkevannskilde.