Delte ut en halv million kroner bak lukket dør

Formannskapet i Rindal har vedtatt hvilke næringsaktører som får koronamidler i denne omgangen. Behandlinga av saken var lukket på grunn av sensitiv informasjon.

Elleve bedrifter til støtte, og dette er fire av dem.  

Da har ikke det folkevalgte organet annet valg enn at døra lukkes.

Gunnar Bodahl-Johansen
Nyheter

En halv million kroner ble fordelt til bedrifter som har søkt koronastøtte - midler som er tildelt fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.