Entreprenør vil etablere steinbrudd

Saken behandles av politikerne onsdag.

For to år siden ble det gitt dispensasjon til prøveuttak.  Foto: On arkitekter & ingeniører

Nyheter

Drugli maskin ønsker å etablere et steinbrudd i Klinglien. I den forbindelse har On arkitekter & ingeniører utarbeidet en reguleringsplan, som skal behandles i forvaltningsutvalget onsdag.