Sesongarbeiderne uteblir: - Ser ikke ut til at vi når plantemålet

Fredag var elevene i tredje, fjerde og femte klasse ved Lysheim skole med på skogplanting, ikke langt fra Sagfossen i Størdalsbugen i Agdenes.

Lærer og grunneier Mona Størdal forklarer elevene hvordan trærne skal plantes.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

- Tanken er at ungene skal bli litt kjent med skogplanting og skogdrift, og hvorfor det er så viktig å plante ny skog etter at gammelskogen hugges. Så har vi også invitert med ordføreren. Det å få tak i nok skogplantere er et viktig tema i år, som vi ønsker å belyse, sier lærer, grunneier og leder i Allskog Agdenes Skogeierlag, Mona Størdal, til ST.